Bỏ qua trang Giỏ hàng, chuyển hướng đến trang Thanh toán

Loại Bỏ Trang Giỏ Hàng
Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Tumblr

Một số trường hợp bạn sẽ muốn tối giản quy trình mua hàng trên website. Cụ thể là bỏ qua trang Giỏ hàng khi mua sản phẩm. Từ trang Sản phẩm, khách chọn mua xong sẽ chuyển thẳng đến trang Thanh toán. Áp dụng cho những website mà khách hàng thường mua mỗi lần chỉ 1 sản phẩm hoặc bạn chỉ có 1 sản phẩm.

Bước 1:

Thêm đoạn code sau vào file functions.php của child theme hoặc theme bạn đang sử dụng. Trang Giỏ hàng sẽ được chuyển hướng sang trang Thanh toán.

function skip_cart_page_redirection_to_checkout() {
  if( is_cart() ) {
    wp_redirect( wc_get_checkout_url() );	
  }
}
add_action('template_redirect', 'skip_cart_page_redirection_to_checkout');

Bước 2:

Mặc định Woocommerce sẽ lưu tất cả các sản phẩm đã được thêm vào Giỏ hàng theo tuần tự, nên nếu khách hàng chọn 1 sản phẩm, xong quay lại và chọn lại sản phẩm khác thì lúc này trang Thanh toán sẽ có cả 2 sản phẩm.

Bạn chỉ cần giữ 1 sản phẩm cuối cùng được thêm vào Giỏ hàng.

Thêm đoạn code sau vào file functions.php của child theme / theme bạn đang sử dụng. Giỏ hàng sẽ được xóa trước khi sản phẩm khác được thêm vào.

add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_validation', 'remove_cart_item_before_add_to_cart', 20, 3 );
function remove_cart_item_before_add_to_cart( $passed, $product_id, $quantity ) {
  if( ! WC()->cart->is_empty() ) {
    WC()->cart->empty_cart();	
  }
  return $passed;
}

Bạn có thể sửa file functions.php trực tiếp trong Trang quản trị / WordPress Admin bằng cách truy cập Dashboard » Appearance » Editor, chọn child theme hoặc theme đang sử dụng.

Nếu bạn gặp khó khăn khi thao tác hoặc code bị lỗi, hãy để lại bình luận bên dưới, Dipigo sẽ hỗ trợ hết khả năng của mình. Chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *