Cách Thay Đổi Tên Website – Slogan – Favicon

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Tumblr

Bước 1: Trang quản trị > Flatsome > Theme Option > Header > Logo & Site Identity.

Bước 2:

    • Thay tên website tại ô “Tên Website”

    • Thay Slogan tại ô “Khẩu Hiệu”

    • Thay favicon tại ô “Biểu Tượng”

Bước 3: Chọn “Đăng” để hoàn thành.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.