Hướng dẫn

Hướng dẫn thanh toán

Tại Sao Cần Phải Có Website
Về chúng tôi

1. Nội dung chuyển khoản

Để thanh toán đơn hàng trên website Dipigo bạn vui lòng nhập đúng số tiền và trong nội dung chuyển khoản chỉ cần điền mã đơn hàng.

2. Thông tin tài khoản

KHÁCH HÀNG CỦA DIPIGO