Code Chèn 4 Nút Liên Hệ Vào Chân Trang Website

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Tumblr

Demo ngay bên dưới

				
					<section class="mobile_chat hidden-md hidden-lg">
	<div class="container">
		<div class="row">
			<div class="col-xs-3 chat-item">
				<a href="tel:0343758125" class="chat-item-url">
					<div class="chat-item-image">
						<img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://dipigo.com/wp-content/uploads/2021/04/icon_phone.png" class="lazy-load img-responsive" alt="goi-dien">
					</div>
					<div class="chat-item-text">
						Gọi điện
					</div>
				</a>
			</div>
			<div class="col-xs-3 chat-item">
				<a href="sms:0343758125" class="chat-item-url">
					<div class="chat-item-image">
						<img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://dipigo.com/wp-content/uploads/2021/04/icon_sms.png" class="lazy-load img-responsive" alt="nhan-tin">
					</div>
					<div class="chat-item-text">
						Nhắn tin
					</div>
				</a>
			</div>
			<div class="col-xs-3 chat-item">
				<a href="http://zalo.me/0343758125" class="chat-item-url">
					<div class="chat-item-image">
						<img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://dipigo.com/wp-content/uploads/2021/04/icon_zalo.png" class="lazy-load img-responsive" alt="chat-zalo">
					</div>
					<div class="chat-item-text">
						Chat Zalo
					</div>
				</a>
			</div>
			<div class="col-xs-3 chat-item">
				<a href="m.me/dipigo">
					<div class="chat-item-image">
						<img decoding="async" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20viewBox%3D%220%200%20100%20100%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%3E%3C%2Fsvg%3E" data-src="https://dipigo.com/wp-content/uploads/2021/04/icon_fb.png" class="lazy-load img-responsive" alt="facebook">
					</div>
					<div class="chat-item-text">
						Facebook
					</div>
				</a>
			</div>
		</div>
	</div>
</section>

<style>
.mobile_chat {
  background: #fff;
  position: fixed;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  z-index: 9999;
  box-shadow: #ebebeb 0 0 20px;
}
.chat-item {
  padding: 5px 10px;
}
.col-xs-3 {
  width: 25%;
}
.chat-item a {
  display: block;
}
.chat-item .chat-item-image {
  width: 100%;
  float: left;
}
.chat-item .chat-item-image {
  height: 35px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.chat-item .chat-item-image img {
  height: 32px;
}
.chat-item .chat-item-text {
  width: 100%;
  float: left;
}
.chat-item .chat-item-text {
  height: 20px;
  font-size: 11px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
.chat-item .chat-item-text {
  width: 100%;
  float: left;
}
.chat-item .chat-item-text {
  height: 20px;
  font-size: 11px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
</style>
				
			
0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *