Cách Tạo Và Quản Lý Thành Viên Trong Website WordPress

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn
Tumblr

Hầu hết chủ sở hữu trang web không biết rằng họ có thể cung cấp quyền truy cập hạn chế vào Bảng điều khiển theo tài khoản cụ thể. Hành động này đảm bảo rằng chỉ một nhóm người cụ thể có quyền truy cập tới các tùy chọn và khu vực bảng quản trị cụ thể. Vai trò tải khoản trên WordPress tùy chỉnh cũng giúp giảm thiểu khả năng xảy ra tai nạn có thể làm sập toàn bộ trang web.

1. Thêm Thành Viên Mới

Để tạo thêm người dùng, bạn truy cập vào Trang quản trị >> Thành viên >> Thêm mới, ở đây bạn sẽ cần khai báo các thông tin cho người dùng mới. Các thông tin có chữ required là bắt buộc khai báo (không được bỏ trống).

Thêm Thành Viên Mới
Thêm Thành Viên Mới

Khi tạo user, bạn có thể phân quyền cho từng user đó tại Role:

  • Administrator (Quản trị viên): Nhóm người dùng có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong một website WordPress, không bao gồm các website khác trong mạng website nội bộ.
  • Editor (Biên tập viên): Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người dùng khác.
  • Author (Tác giả): Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.
  • Contributor (Người đóng góp): Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.
  • Subscriber (Người đăng ký): Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.

2. Thay Đổi Email Và Mật Khẩu Của Tài Khoản

Bạn có thể thay đổi Email, mật khẩu quản trị WordPress trong Your Profile (Hồ Sơ).

Thay Đổi Thông Tin Thành Viên
Thay Đổi Thông Tin Thành Viên

3. Xoá Thành Viên

Để xóa User người dùng, bạn truy cập vào Trang quản trị >> Thành viên >> Thêm mới, tại đây bạn sẽ thấy danh sách các User.

Danh Sách Thành Viên
Danh Sách Thành Viên

Tiếp theo, di chuyển con trỏ chuột lên tới Tên User cần xóa và bấm chọn Delete, website sẽ chuyển hướng sang trang xác nhận thao tác → nhấn Confirm Deletion để hoàn tất xóa User.

Xoá Thành Viên
Xoá Thành Viên

Lưu ý: Có 2 tùy chọn trước khi xác nhận Xóa User mà bạn cần phải kiểm tra.

  • Delete all content: Xóa tất cả các nội dung từ User này đăng tải trên website.
  • Attribute all content to: Chuyển tồn bộ nội dung được đăng tải của User bị xóa tới User đang tồn tại (Chúng tôi khuyến khích các bạn lựa chọn phương án này để bảo tồn dữ liệu website).
0/5 (0 Reviews)

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *